Петровций Иван


КОЗЕЛ АМЕРИЦЬКЫХ ПРЕРІЙ,
авать
"ПРЕЗЕНТАЦИЯ" ТАБЛИЦЬ УД МАГОЧІЙОВОЇ АНГЛОБИСЇДНОЇ "ЕНЦИКЛОПЕДИЇ"
 

Русинська чилядь на Підкарпаттю знає сись старый cовіцькый анекдот. Переказуву го нашів русинськів чиляди в дїаспорї світа.
У тибойду - в дурдом - прийшла высока комісія из ЦК комаништичної партиї. Перевірили вшытко. И напослїд йим демонструвуть фізичну пудготовку пацїєнтив дурдома. Головным туйкы - скаканя з вышкы в басейн. Велікі комаништичні началникы - ревізоры позиравуть як дошору придуркы залїзавуть на вышку, складавуть рукы "ластівков", и - скачуть долі. Прийшли уд скакалникам, начали йих хвалити, а пацїєнты дурдома извіщавуть перевірявучых, ош головный дохтор дурдома обіщав йим, кить ся будуть добре поводити, та наллє у басейн и воды. А дотить скачуть в басейн без воды.
Иппен аттака исторія была в єден из послїдных днів янувара в ужгородцьків обласнів біблійотиці, де на презентацию Магочової англобисїдної "енциклопедиї" ся зыйшло онь дивятеро чиляди - великі комаништичні началникы русинства, вже глубокі пінзіяші: бывшый секретарь обкома комаништичної партиї Микола Макара, бывшый секретарь комаништичної партиї, атеїст и алкоголїк Михаил Шарга, бывшый член бюро комаништичної партиї универзитета Иван Кривськый, заслуженый украйинець Михаил Алмашій, украйинськый графоман Фединишиниць и четверо біблійотекарів (йсі, послїднї, мусїли там быти - тото йих робота).
Украйинськый графоман Фединишиниць узяв у рукы таблицї (суперобложку) уд гикойбы Магочійової англобисїдної русинської "енциклопедиї", указав ї притомным тамкы команіштам и біблійотекарям и вповів, ош там, в Америцї, суть не лем табліцї уд уд книгы, ай и сама книга. Но, а туйкы, насигіняшнів Підкарпацьків Руси раз ткось суть лем табліці уд "енциклопедиї", бо вна дуже дорога й нынї на Підкарпатю ниє чилядника, котрый бы міг такоє купити. А до всього - мы й ни годны читаты Магочійову "енциклопедию" з двох причин: первоє, написана она по англицькы, а по англицькы вто ни по русинськы, и русины тото ни порозумівуть, а другоє, бо мы тої книгы ни маєме. Айбо аццими таболицями ї презентуєме и мусиме віровати, ош она дись є и ош у нів Магочі дуже хвалить русинів уже за тото, ош мы єсьме русины, но а ввін - Магочі - дякувучи русинам, є "какадеміком". И кить русины на Підкарпатю ся будуть файно поводити, та Магочі пак даколи йим и вкаже тоту "енциклопедию".
На четвертів минуті свого говоріня украйинськый графоман Фединишиниць сповістив, ош Магочі-могучый має містичну способность являти свій дух - фантом там де хоче, и зараз туйкы ся убявить вать фантом "енциклопедиї", вать фантом самого Магочія-могучого.
Так-ся й стало. Фантом дорогої "енциклопедиї" ся в залї так и ни зявив, завто ся зявив дух-фантом дешевого Магочія-овін завис у воздусї якраз над президійов и лівов: руков перехрестив- осїнив хресным знаменійом свойых цімборів-комаништів( всі знавуть чому!), а правов помахав на них пястив (нитко ни знає чому!), и - политїв у свою Канаду, ци в Америку.
Пудтвержіньом истинности явленія духа-фантома Магочія-могучого пятьом свойим аПОСТОЛАМ - комаништам быв ворох лускы (пырхоты), што ся зсыпав из давно нымытої головы духа, и - острый запах козла америцькых прерій, котрый из сигіняшної біблійотекы ся ни увітрив и доднесь.
Русинська чилядь на Підкарпатю потому пак говорила, ош сисе было первоє за послїднї чотыринадцять годів Магочійового нащивліня в Підкарпатя, ко овін уд русинів ни міг украсти гроші. Хоть многі были й такої думкы, ош и дух фантом Магочія - могучого валовшен убыкрасти русинів - так чудодійно вчинив Бог Гроши, котрому єдино вірує й молиться Магочі - могучый.
А щи казали ош кой Магочі - могучый перечитав моє до нього "Удкрытоє писмо и звіданя-интервю...", та хоть ""енциклопедия вже была в ньомдї-типографиї, так ся всердив - розмийриговав, што увер из ниї онь сорок артикулів-статів за Підкарпатя. Хоть, мы гадаєме, міг уверичи й чотыриста - так из "прохвесором" Иваном Попом быбыли вкрали пуд "енциклопедию" щи білше гроши, гикой уже вкрали!
А типирькы, дорогі наші браты -русины в дїаспорї світа, вам кажеме, ош сись случай є характерным-опредїлявущым у вшытків "роботї" Магочія за тоты чотыринадцять годів, удколи ввін паразитує на русинстві. Иппен дякувучи аттаків "роботї" Магочія и його цїмборів-команіштив, у нас на Підкарпатю нитко из розумных и серйозных люди про русинство серйозно й не говорить. Иппен тому пуд час послїдного списованя чиляди Підкарпатя ся записало русинами лем ДИСЯТЬ ТИСЯЧ-ИЗРІВ чиляди, а циганами - онь ПЯТНАДЦАТЬ ТИСЯЧ-ИЗРІВ чиляди!.. Розумієте?! На Підкарпатю дниська за офіціялнов статистиков не дивятсто изрів русинів (реално тілко бы мало быти!), ай лем мізерных ДИСЯТЬ ИЗРІВ!.. Менше ги циган!.. И за сисе "дякуєме" майперво Магочію-могучому, а поправдї кажучи-крадучому, брехучому й вонючому.
А типирькы у виртуалный воздух реалного интернета вішаєме дух-фантом нашого звіданя: -
-Нашто Магочію было ся так сміховати из русинів Підкарпатя, презентувучи йим через свойых цїмборів-команіштів лем... табліцї: уд гикойбы русинської "енциклопедиї", котра гикойбы дись є?!.. А потому - нашто біло писати по новинках, ош в Ужгородї - на Підкарпатю - была... презентация- промоція "енциклопедиї"?!.. -
Ньит! Не "енциклопедиї", ай лем таблиць уд ниї. Тай ци вд ниї?!.. -
                                                                 Иван ПЕТРОВЦІЙ, русинськый писатиль.

ЗАГОЛОВКЫ | Пишіть! |

© Иван Петровцій , 1996

Hosted by uCoz